Хөдөө аж ахуй

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт байрлах мал аж ахуй нь 800 гаруй бог, бод малтай бөгөөд үүнээс 700 гаруй толгой мал нь бог, үлдсэн нь 100 гаруй толгой мал нь бод мал байна.
– Компанийн малчдын цалин хөлс, ахуй хангамж
– Малын тэжээл, хадлан бэлтгэл
– Малын өвчлөл, эрүүл ахуйн шаардлагыг ханган Орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран ажиллах
– Малын тоо толгой жил ирэх тусам өссөн үзүүлэлт гарсан
– Сүү сүүн бүтээгдэхүүнээр дотооддоо ажилтан ажилчдаа хангах
– Махны чиглэлийн үйл ажиллагаагаар компанийн ажилчдыг хангах болон зах зээлд гаргах бэлтгэл төлөвлөлт, зохион байгуулалт