Зам барилга

Бид аливаа салбарт эрхэлж буй үйл ажиллагаагаа Монгол улсын хууль эрх зүйн орчны шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэдэг. 2010 оноос хойш Зам барилга үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулсан бөгөөд чанар, стандарт шаардлага хангасан Зам үйлдвэрлэлийг барьж байгуулан мэргэжлийн байгууллагад ажил бүтээмжээ үнэлүүлж хүлээлгэн өгдөг.
– Хатуу хучилттай зам барих
– Хайрган хучилттай зам барих
– Бүх төрлийн гүүрийн засварын ажил
– Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
– Бүх төрлийн замын засварын ажил
– Туннель, газар доогуур нүхэн гарам барих, засах
– Зам талбайн тохижилтын ажил хийх, сэргээн засварлах
– Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил хийх