Хүний нөөцийн бодлого

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ
Бид энэ цагийн Хүний нөөцийн менежментийн онолыг, олон жилийн ажлын дадлага туршлагатай хослуулсан арга барилаар Улс эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэд гар бие оролцох эрмэлзэл бүхий иргэдийнхээ хувь хүний зан төлөв, мэргэшсэн мэргэжил ур чадварт нь тулгуурлан ажил үйлсийг амарчилж хойш ухралгүй, хүндийг тооцож бэрхшээхгүйгээр үндэсний Тэргүүлэх томоохон компани болохыг эрхэмлэн ажиллаж байна.
Мөн ажилтан сонгон шалгаруулахдаа хувь хүний өсөн дэвжих хүсэл эрмэлзэл МЭРГЭШИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, ЗӨВ ХАНДЛАГА , ЗӨВ ТӨЛӨВШИЛ, ИТГЭЛЦЭЛ-ийг гол үзүүлэлтээ болгодог.