Бүтээн байгуулалт

Бид үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш дараах бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэн Улсын эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудад хүлээлгэн өгч Монгол улсынхаа дэд бүтцийн салбарт өөрсдийн бодит хувь нэмрийг оруулсандаа баяртай байдаг. Үүнд:
 1. 2010 онд Говийн зам ХХК-ийн захиалгаар Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай замын 10 км, мөн нэмэлтээр Билэгт зам ХХК-ын захиалгаар 10 км хучилтын ажлыг гүйцэтгэж 2011 оны 8 сард хүлээлгэн өгсөн.
 2. 2010 онд Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвд 3 км хатуу хучилттай зам барилгын ажлыг гүйцэтгэж 2011 оны 07 сард хүлээлгэн өгсөн.
 3. 2011 онд Нүүрсний зам ХХК-ийн захиалгаар Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн 124 км хайрган хучилттай замын шинэчлэл, урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэж 2011 оны 04 сард хүлээлгэн өгсөн.
 4. 2011 онд Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын захиалгаар Дорноговь аймгийн Айлбаян нүүрсний уурхайгаас Хангийн боомтын чиглэлийн 160 км хайрган хучилттай зам барилгын ажлын нэг дэх хэсгийг гүйцэтгэж 2011 оны 10 сард хүлээлгэн өгсөн.
 5. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ийн захиалгаар өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвд 13,908 км хатуу хучиллтай зам барилгын ажлыг гүйцэтгэж 2012 оны 07 сарын 20-нд хүлээлгэн өгсөн.
 6. “Энержи Ресурс Рейл” ХХК-ийн захиалгаар Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын нутаг дэвсгэрт Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийн ажлын 15км-ийн ажил 2012 оны 08 сарын 21-нд хүлээлгэн өгсөн.
 7. 2011 онд мөн Өмнөговь аймгийн засаг даргын тамгын газрын захиалгаар Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвд 5 км хатуу хучилттай зам барилгын ажлыг гүйцэтгэж 2011 оны 07 сард хүлээлгэн өгсөн.
 8. “Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ийн захиалгаар өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвд 150м хатуу хучиллтай зам барилгын ажлыг гүйцэтгэж 2012 оны 10 сарын 30-нд хүлээлгэн өгсөн.
 9. Өмнөговь аймгийн даланзадгад сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын нөхөөс, хэсэгчилсэн сэргээн засварлалтын ажил 2012 оны 10 сарын 17 нд хүлээлгэн өгсөн.
 10. Өмнөговь аймгийн даланзадгад сумын төвийн хатуу хучилттай замын, стадионы гүйлтийн зам 2011 оны 07-р сарын 10-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн.
 11. Өмнөговь аймгийн даланзадгад сумын төвийн стадионы гадна талбайн авто машины бетонон зогсоол
 12. Өмнөговь аймгийн даланзадгад сумын төвийн зам засварын ажил
 13. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын гадна тохижилтын ажил 2012 оны 10-р сарын 01-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн.
 14. Улаанбаатар хот, Чингэлтэй, Хайлааст, Дэнжийн 1000, Баянбүрдийн тойргоос 32-н тойрог хүртэлх, хөх тэнгэрийн гудамжны авто замуудын урсгал засварын ажил 2012 оны 11-р сарын 20-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн
 15. Өмнөговь аймаг, Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 7км авто зам үргэлжлүүлэн барих ажил 2013 оны 10-р сарын 03-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн.
 16. Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сумын төвийн хатуу хучилттай автозамыг засварлаж хүчитгэх ажил 2013 оны 07-р сарын 29-ны өдөр хүлээлгэн өгөв.
 17. Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сумын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу даланзадгад хорооллын доторх 3.1 км хатуу хучилттай автозамыг барих ажил 2013 оны 09-р сарын
 18. Өмнөговь аймаг, Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 13км авто зам үргэлжлүүлэн барих ажлын нэмэлт гэрээ /Говь гурван сайхан Байгалийн цогцолборт газрын Байгалийн музейгээс Ёлын ам хүртэлх 10 км авто замыг засаж сажруулах/ ажил 2014 оны 04-р сарын 30-ны өдөр хүлээлгэн өгөв.
 19. Өмнөговь аймаг, Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 13км авто зам үргэлжлүүлэн барих ажил 2014 оны 09-р сарын 01-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн байдаг.
Хийгдэж буй ажлууд
 1. Дорноговь аймаг, Замын үүд-Сайншанд чиглэлийн гол замаас Өргөн сум хүртлэх 18,25 км хатуу хучилттай зам барилгын ажил
 2. Өмнөговь аймаг, Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 26 км авто зам үргэлжлүүлэн барих ажил
 3. Өмнөговь аймгийн засаг даргын тамгын газрын захиалгаар Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвд 3,1 км хатуу хучилттай зам барилгын ажил
 4. Дорнод аймаг, Баяндун сумын Цагаан чулуутын уурхай дээрхи хөрс хуулалт болон олборлолт, баяжуулалатын ажил явагдаж байна.