Компаний соёл

Манай компанийн дотоод соёлын чиг хандлага нь нэгдмэл хамтын ажиллагаа болон түншлэлийн харилцаан дээр тулгуурлан техник – технологийн дэвшилтийг эрхэмлэн, чадварлаг туршлагатай эвсэг бүтээлч хамт олныг бүрдүүлэн ажлын өндөр бүтээмжийг, бизнесийн шудрага зарчмаар бий болгоход чиглэсэн байдаг.
Авто зам барилгын салбарт олон улсын жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх.