Эрхэм зорилго

Улс эх орныхоо бүтээн байгуулалт хөгжил цэцэглэлтэд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж, төр засгаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдэд Тэргүүлэгч байр суурьтай Үндэсний томоохон компани болох.